Onze Delta
Onze Delta
Hendrik Jan ten Cate, portefeuillehouder water ZLTO raad Zeeland en afdelingsvoorzitter ZLTO Tholen

De droogte van vorige zomer heeft vooral het Zuidwesten van Nederland flink geraakt. Grote delen van Zeeland hadden te weinig zoet water om gewassen te beregenen en we zijn dit jaar tegen onze grenzen aangelopen. Er zijn her en der bronnen geslagen om grondwater te onttrekken en sommige daarvan zijn zout getrokken. Deze waren hierdoor tijdelijk niet te gebruiken. Het baart ons als landbouwsector zorgen over hoe nu verder. Ik pleit dan ook voor een visie om genoeg water van goede kwaliteit te kunnen waarborgen.

De landbouw wordt door de klimaatverandering hard getroffen. Aan de ene kant extra hevige buien en dan weer droogte. Dat vraagt om een meerjarige strategie. Wat we nodig hebben is een duidelijke visie, om verzekerd te zijn van genoeg water van goede kwaliteit. Er zijn verschillende opties. In onze delta stroomt genoeg water langs, dat gaat zo de Westerschelde in. Misschien kunnen we een deel van dat water naar Zeeland brengen. Zeeuws-Vlaanderen heeft afstroom vanuit België: kunnen we dat bufferen voor drogere periodes? Op Walcheren kunnen we afstroom van regenwater uit de duinen opslaan onder de kreekruggen. Zo is voor elk gebied wat te verzinnen.

Opvangen en bufferen van water voor droge periodes

Mijn oproep is om heel goed na te denken over het opvangen en bufferen van water voor droge periodes: hoe krijgen we dat voor elkaar? Dat vraagt een andere manier van denken. Het gaat om een maatschappelijk belang. Als we niets doen, gaat dat ten koste van de landbouw in Zeeland. Een belangrijke economische factor komt dan nog meer onder druk. Neem de fruitteelt: die heeft vorig jaar niet kunnen beregenen toen er nog laat in het voorjaar nachtvorst kwam. En als gevolg van de droge zomer bleef veel fruit onder de maat. Die sector heeft twee keer klappen gehad. Ook de aardappelen en uien blijven achter bij de rest van Nederland. Er moet dus echt iets veranderen.