Onze Delta
Onze Delta
Tea Both, Wethouder gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft de ambitie in 2020 energieneutraal te zijn. Met diverse windmolenparken in ontwikkeling, zonneparken en innovatieve projecten om overtollige energie om te zetten in waterstof, timmert de gemeente hard aan de weg. Wethouder Tea Both: ‘We hopen ons doel zeker te halen. We kunnen nu al ruim 56 procent van alle huishoudens van groene stroom voorzien. Eind 2020 zit duurzaamheid volledig in het DNA van de gemeente. Wij proberen hiermee het eerste Energy Island van Nederland te worden.’

Het Rijk heeft als doel in 2020 ruim 14 procent van benodigde energie in Nederland duurzaam op te wekken. Een deel hiervan moet bestaan uit windenergie. Elke provincie draagt hieraan bij, zo ook Provincie Zuid-Holland. In 2013 kreeg de gemeente Goeree-Overflakkee van de Provincie de opdracht om ruim 225 megawatt duurzame windenergie te produceren in 2020. Dit staat gelijk aan 75 windmolens. Goeree-Overflakkee is dunbevolkt en heeft daarom “voldoende” plek om een grote bijdrage te leveren aan deze energieopgave. Wethouder Both legt uit: ‘Het is een forse opgave, maar als gemeente zagen we dit juist als een kans om voorloper te zijn in de energietransitie. Ons doel is om uiterlijk eind 2020 de gemeente volledig te voorzien van groene energie. Hierbij werken we nauw samen met de Provincie Zuid-Holland, bewoners, bedrijven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. We zijn een duurzame proeftuin in Nederland.’

Investeren in wind en zon

Goeree-Overflakkee heeft twee windmolenparken die op korte termijn worden gerealiseerd. Hier komen binnen een aantal jaar, als alle plannen doorgaan, nog vijf parken bij. Wethouder Both: ‘Windmolens hebben een grote impact op de leefomgeving van inwoners. Daarom kost het tijd en veel overleg om deze parken te realiseren. Om inwoners nog directer van deze investeringen te laten profiteren kunnen zij via Energiecoöperatie Deltawind obligaties kopen in windenergie. Ook is er door de coöperatie een windfonds opgericht dat elk jaar een bedrag doneert aan direct omwonenden en aan dorpsgemeenschappen om de leefbaarheid te verbeteren. Daarnaast liggen er twee grote zonneparken en een kleinere op het eiland en dit jaar komt er nog een vierde zonnepark bij. Deze wekken  straks voor ruim 22.000 huishoudens per jaar energie op.  We zijn dus goed op weg!’

‘We nemen duurzaamheid steeds meer in alle plannen mee. Goed voorbeeld doet goed volgen.’

Een eigen steentje bijdragen

De gemeente stimuleert bedrijven en inwoners om zelf ook te investeren in duurzame energie. Inwoners kunnen aanspraak doen op een duurzaamheidslening. Hiermee kunnen ze hun huis energieneutraal maken. ‘Bedrijven kunnen met (rijks)subsidie zonnepanelen op de daken van hun onderneming plaatsen,’ vertelt Wethouder Both. ‘Zo genereren zij hun eigen energie en leveren zij de overtollige energie terug aan het netwerk. Uiteraard draagt de gemeente zelf ook haar steentje bij. Met een elektrisch wagenpark en zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar ook met een nieuw grondstoffenbeleid. We nemen duurzaamheid steeds meer in alle plannen mee. Goed voorbeeld, doet goed volgen.’

Innovatieve proeven met waterstof

Als alle windparken gebouwd zijn wekt Goeree-Overflakkee meer energie op dan het eiland nodig heeft. Wethouder Both: ‘Er loopt een project waarin we mogelijkheden onderzoeken om overtollige energie om te zetten in waterstof. Waterstof is een duurzame energiebron waar de komende jaren meer vraag naar zal zijn. Hiervoor hebben we met 26 partijen een convenant ondertekend. Samen onderzoeken we alle mogelijkheden en denken we na over de uitvoering. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof voor auto’s of bussen, maar wellicht ook om huizen mee te verwarmen. Momenteel loopt er een onderzoek om huizen in het dorp Stad aan het Haringvliet te gaan verwarmen. Zo blijkt dat de gasleidingen die nu naar alle huizen lopen met kleine aanpassingen uitermate geschikt zijn voor het transporteren van waterstof. Het mooie van dit project is, dat de inwoners en betrokken partijen zelf met dit idee kwamen. Wij ondersteunen dit natuurlijk graag vanuit de gemeente.’

Energie opwekken met getij

De eventuele komst van een getijdencentrale in de Brouwersdam draagt ook bij aan de energiedoelstellingen van de gemeente. Wethouder Both: ‘De plannen zijn nog in een vroeg stadium. Maar gaan deze plannen door, dan is het een hele mooie aanvulling op onze bestaande duurzame energiebronnen.’

Tot slot, neem de inwoners mee

We hebben als gemeente een grote ambitie. Hierbij is het van belang rekening te houden met de belangen van de inwoners,’ aldus wethouder Both. ‘Om al onze plannen te realiseren vinden we het belangrijk dat de inwoners aangehaakt blijven bij alle nieuwe ontwikkelingen. Goede communicatie en hen bij plannen betrekken is daarom essentieel.