Onze Delta
Onze Delta
Chris Dekker, wethouder gemeente Middelburg

Het klimaat verandert, dat werd afgelopen zomer goed duidelijk. Van extreme droogte tot hevige wateroverlast. Ook Zeeland moet een tandje bijzetten op het gebied van klimaatverandering. Een van de problemen is hitte. Vooral in stedelijke gebieden kan de temperatuur in de zomer behoorlijk oplopen. Deze hogere temperaturen hebben bijvoorbeeld een negatief effect op de volksgezondheid, productiviteit, welzijn en lucht- en waterkwaliteit. Gemeente Middelburg gaat als hoofdstad van Zeeland met het Europese project Cool Towns volop aan de slag met dit thema.

In 2018 is er, in het kader van het project Cool Towns, een onderzoek gedaan naar hittestress in Zeeland. Dit liet zien dat de ligging aan zee ervoor zorgt dat de hitte in de avonduren niet weg kan. Hierdoor koelen onze steden minder snel af. Dit was een verrassende uitkomst voor ons. Wij waren ervan overtuigd dat de zeewind juist voor meer verkoeling zorgt in de zomer. Zeeland heeft daarnaast de meeste zonuren in Nederland. Als hoofdstad van Zeeland vinden we het belangrijk dat het thema hitte goed onder de aandacht komt. Daarom ben ik binnen het kernteam Klimaatadaptatie ook trekker van dit thema. Als gemeente nemen we ook de nodige maatregelen. Maar om te weten welke maatregelen juist zijn, moet je eerst onderzoek doen. Een van de projecten waarbij wij een aantal mogelijke oplossingen tegen hitte in de openbare ruimte onderzoeken is het project Cool Towns.

Project Cool Towns

Het project Cool Towns is een Intereg Europe project. Dit is een samenwerking tussen dertien Europese partners, gericht op het zoeken naar oplossingen voor de negatieve effecten van klimaatverandering. Elke partner voert een pilot in eigen stad uit. De uitkomsten van deze pilots delen wij onderling. Het project heeft als doel een modelleringstool te ontwikkelen. Deze tool brengt de huidige en toekomstige hittestress in beeld. Ook toont de tool de impact van verschillende interventiescenario’s. In de tweede fase ontwikkelt het project een online beslissingsinstrument voor lokale overheden. De tool wordt verfijnd op basis van de gegevens van zeven pilotprojecten in de verschillende landen, waaronder in Middelburg. Ik ben erg trots dat wij onderdeel uitmaken van zo’n interessant Europees project.

Minder steen, meer groen in de Kanaalzone van Middelburg

Over een paar jaar wonen er honderden studenten aan het Kanaal door Walcheren in Middelburg. Dit gebied bestaat nu nog vooral uit geasfalteerde wegen en veel bestrating. Uit onderzoek blijkt dat dit soort gebieden sneller opwarmen dan wijken met veel groen. Daarnaast is het nu geen aantrekkelijke plek voor studenten om te verblijven. In de pilot van Cool Towns onderzoeken we hoe we het gebied meer kunnen vergroenen. En welke effecten dit heeft op de gevolgen van hitte in het stedelijk gebied. Studenten aan de HZ University of Applied Sciences voeren het onderzoek voor ons uit. Een mooie samenwerking, zeker omdat het gaat over de toekomstige huisvesting van de studenten zelf. Een van de mogelijke oplossingen is het plaatsen van Pergola’s. Een groene overkapping waaronder mensen in de zomer beschutting en verkoeling kunnen vinden. Onderzoek moet uitwijzen hoe effectief een dergelijke oplossing is.

Voorbeeldproject

Ik hoop dat we als gemeente een voortrekkersrol kunnen vervullen in het onderzoeken van maatregelen om de negatieve effecten van hitte in stedelijke gebieden tegen te gaan. Want wat voor onze stad werkt, kan ook in andere steden worden toegepast. Andere Nederlandse steden hebben interesse in het project. Een goede zaak!

Partners
De dertien Cool Town partners zijn; de gemeente Middelburg (NL-leadpartner), gemeente Breda (NL), Provincie Oost-Vlaanderen (BE), Stad Oostende (BE), Southend–on-Sea Borough Council ( UK), Universiteit van Greenwich (UK), Universiteit van Picardie Jules Vernes ( FR), Green Blue Urban (UK), AUD Agence voor stedelijke planning en ontwikkeling van Saint Omer en Flandre interieur region (FR), Hogeschool van Amsterdam (NL), Sioen Industries (BE), en Community Aglomeratie Saint Omer (FR).