Onze Delta
Onze Delta
Ben de Reu, Voorzitter Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken overheden, landbouw, recreatie, natuur en ondernemers samen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk, gezond en toekomstbestendig deltagebied met voldoende zoet water voor nu en in de toekomst.

De klimaatverandering dwingt ons nog creatiever na te denken over duurzame oplossingen. Een van deze oplossingen is in mijn ogen het stimuleren en verder ontwikkelen van een circulaire economie. Ik ben er van overtuigd dat hergebruik van grondstoffen en het sluiten van regionale kringlopen niet alleen waarde toevoegt aan de ketens, maar ook een grote bijdrage levert aan het behalen van klimaatdoelstellingen en het toekomstbestendig maken van onze delta. Dan moeten we wel nu in actie komen!

We moeten samen werken aan innovatieve circulaire oplossingen die zowel bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs, waaronder het terugdringen van de CO2 emissie, en het Grondstoffenakkoord als aan de opgaven op het gebied van zoetwater, waterkwaliteit en natuurontwikkeling. En door doelstellingen op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie met elkaar te combineren. Samenwerking is hierbij essentieel. Blijf elkaar opzoeken, deel kennis en ervaringen met elkaar en werk samen met kennisinstellingen en het onderwijs. Alleen dan kunnen we de plannen laten slagen. Maar ik denk ook aan oplossingen dichter bij huis. Minder vlees- en zuivelproducten eten, de auto wat vaker laten staan en minder artikelen kopen met een korte levensduur.   

Door intensief samen te werken en duurzame oplossingen te bedenken zorgen we voor een robuuste en toekomstbestendige Zuidwestelijke delta. Waar niet alleen wij, maar ook vele generaties na ons van kunnen genieten en hier veilig kunnen wonen, werken en recreëren.