Onze Delta
Onze Delta

De energietransitie in Nederland zet in op duurzame energie. Energie uit wind heeft hierin grote potentie. Windpark Krammer, een initiatief van coöperaties Zeeuwind en Deltawind is hiervoor een mooie aanwinst. Een windmolenpark van 34 windmolens dat genoeg energie opwekt om ruim 100.000 huishoudens per jaar te voorzien van groene stroom. Het park is deels gefinancierd door leningen van leden van de coöperaties. Hiermee is Windpark Krammer het grootste burgerinitiatief van Nederland.

‘Windpark Krammer is er voor en door de regio,’ vertelt Marco Spaans, projectmanager windenergie bij Zeeuwind. ‘Samen met de in totaal 5.000 leden van onze coöperatie en Deltawind kregen wij het voor elkaar een windmolenpark te ontwikkelen op en rond de Krammersluizen. Leden, de regio en andere geïnteresseerden kregen de mogelijkheid om via een obligatielening te investeren in de realisatie en exploitatie van dit windpark. Dit resulteerde al snel in ruim € 10 miljoen. Sinds maart 2019 is het windmolenpark officieel in ons bezit. De opgewekte energie leveren we direct, zonder tussenkomst van een energieleverancier, aan vier grote bedrijven. Dit zijn Google, Philips, DSM en Nouryon, voorheen AkzoNobel. Dat is vrij uniek!’

“Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief in Nederland.”

Van idee tot uitvoering

Marco: ‘In 2010 startten we met de plannen voor het windmolenpark. Omdat we de windmolens op de primaire waterkering wilden bouwen, was er veel onderzoek nodig. De bouw van de windmolens mocht geen gevaar voor de waterveiligheid opleveren. In nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat kwamen we uiteindelijk op 34 locaties waar het mogelijk was ze te plaatsen. Ook zijn we met diverse natuurorganisaties rond de tafel gegaan. Rond de Krammer vliegen veel vleermuizen en er leeft ook een zeearend, een beschermde diersoort in Nederland. De molens zijn uitgerust met een speciale camera. Die detecteert of er een dier in de buurt is. Vliegt een vleermuis of zeearend vlakbij de windmolen, dan schakelt deze automatisch uit. Is het dier weg, dan gaat de molen na een bepaalde tijd weer draaien. In 2014 kregen we uiteindelijk van Rijkswaterstaat groen licht en konden we starten met de contractonderhandelingen, financiering en vervolgens bouw. Nu, tweeëneenhalf jaar later, draait het windmolenpark op volle toeren.’

Voor en door de regio

Niet alleen de leden, ook de direct omwonenden en de omgeving profiteren van de inkomsten van het windmolenpark. ‘Zoals bij veel windmolenprojecten, speelde er bij de komst van Windpark Krammer ook weerstand uit de omgeving,’ vertelt Marco. Omdat wij het belangrijk vinden dat de omgeving “achter” de plannen staat, zijn wij met omwonenden in gesprek gegaan. Dit resulteerde in het oprichten van het Windfonds. Van elke opgewekte megawatt per uur (MWh) gaat er € 0,50 naar het Windfonds. Direct omwonenden ontvangen hieruit elk jaar een bepaald percentage, zodat zij ook profiteren van de groene stroom die wij opwekken. Daarnaast gaat een deel van het geld naar duurzame projecten in de directe omgeving. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op ruim 170 huizen in de regio, geïnstalleerd door een lokaal bedrijf.’ Ook profiteerden diverse lokale aannemers en bedrijven tijdens de bouwperiode van Windpark Krammer. Marco legt uit: ‘Denk aan grondverzetbedrijven, hotels waar de werknemers verbleven en ruim 3.000 medewerkers die aan de slag konden. Dit burgerinitiatief laat zien dat je, zonder tussenkomst van de overheid, als burger kunt investeren in duurzame energie en tegelijk ook in de regio. Ik ben trots dat we dit als Zeeuwind, in samenwerking met Deltawind konden realiseren.’

Zeeuwind

Zeeuwind is een coöperatie voor duurzame energie. Met ruim 2.400 leden is Zeeuwind de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot één van degrootste energiecoöperaties van Nederland. De leden zijn met name particulieren, maar ook de 13 gemeenten in Zeeland, een aantal bedrijven, verenigingen en stichtingen. Zeeuwind wil er graag samen met haar leden voor zorgen dat Zeeland verduurzaamt en zo een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving.

Foto header: Sky Fotografie