Onze Delta
Onze Delta

Het regent steeds vaker, langer en harder in Nederland, ook in Zeeland. Vorig jaar liepen diverse straten in Zeeland onder water door hevige regenval. Gemeenten staan voor een uitdaging. Hoe maak je je gemeente waterrobuust en klimaatbestendig, zoals het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voorschrijft? En wat is hiervoor nodig? Gemeente Borsele is hier volop mee aan de slag en maakt plannen om in Nieuwdorp een klimaatstraat te realiseren.

De dorpskern van Nieuwdorp is hard toe aan een opknapbeurt. In plaats van zelf plannen te ontwikkelen en die voor te leggen aan de bewoners pakte de gemeente Borsele het anders aan. Zij liet de inwoners en ondernemers meteen vanaf de start meedenken. Wethouder Witkam: ‘Bewoners geven aan duurzaamheid en leefbaarheid in de kern heel belangrijk te vinden. Wij hebben de taak om onze gemeente waterrobuust en klimaatbestendig te maken. Hieruit ontstond het idee deze ontwikkelingen te combineren. Na diverse bijeenkomsten met bewoners en ondernemers besloten we gezamenlijk om de mogelijkheden voor een klimaatstraat te onderzoeken.’

Plannen maken

Het uiteindelijke doel is de straten Hertenweg en Margrietstraat te herstructureren en klimaatneutraal en –bestendig te maken. Wethouder Witkam: ‘We zitten nog in de planfase. Zo zie ik bijvoorbeeld voor me dat we parkeerterreinen anders inrichten en wegen hol leggen in plaats van bol, zodat het water minder snel richting de huizen stroomt. En dat we alle groenvoorzieningen lager aanleggen dan de wegen en trottoirs. Hierdoor kan overtollig water op een natuurlijke manier worden afgevoerd. Maar denk ook aan inwoners voorlichten over bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, het aanpassen van compleet betegelde tuinen en woningen energieneutraal maken. We proberen inwoners bewust te maken dat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatstraat. Zij staan hier positief tegenover. Dat is goed om te merken. De kracht van de klimaatstraat is te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om de klimaatadapatie en energiebesparing samen aan te pakken.’

Samen rond de tafel

‘Alles gaat in samenspraak met de bewoners en ondernemers. Dat is het mooie aan dit project, het draagvlak is er al,’ legt wethouder Witkam uit. ‘Tijdens bijeenkomsten zetten we onder andere “Het Nieuwe Samenspel” in. Dit is een spel waarbij je met elkaar een reis maakt naar een bepaald doel, zoals bij ons de klimaatstraat. Onderweg bepaal je samen wat er nodig is om het doel te bereiken en welke uitdagingen je op deze reis allemaal tegenkomt. Wij deden vorig jaar mee met een pilot van dit spel en gaan het dit jaar nog een keer inzetten. Het is een leuke manier om interactief met inwoners aan de slag te gaan. En het levert mooie en nieuwe inzichten op.’

Van plannen naar uitvoering

‘We zitten nu nog volop in de planfase. Dat wil zeggen dat we inventariseren wat alle wensen zijn, wat er volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie allemaal nodig is en hoe we de klimaatstraat in willen richten. Daarna kijken we kritisch wat we ook echt kunnen realiseren. We hebben een subsidie uit het stimuleringsfonds Ruimtelijke adaptatie ontvangen voor de onderzoeksfase. Als de plannen concreet zijn, gaan we op zoek naar financiële mogelijkheden om deze uit te voeren. Ik merk dat we een voorbeeldproject in handen hebben. Als we dit project kunnen realiseren, kan dit ook voor andere gemeenten erg interessant zijn. Eind 2018 kwam voormalig deltacommissaris Wim Kuiken nog op werkbezoek. Dat geeft wel aan dat we aan de slag zijn met een innovatief en belangrijk plan. Daar ben ik als wethouder erg trots op.’