Onze Delta
Onze Delta

Energie uit water heeft veel potentie in Zeeland. Een van de veelbelovende technieken is aquathermie. Dit is een techniek waarbij warmte wordt onttrokken uit oppervlaktewater, rioolwater of het afvalwater van bedrijven. Waterschap Scheldestromen ziet hierin veel kansen en liet voor Zeeland de potentie onderzoeken. Eerste resultaten laten zien dat in Zeeland één op de vijf huishoudens in zijn warmte kan voorzien via aquathermie.

Gert van Kralingen, lid dagelijks bestuur Waterschap Scheldestromen en verantwoordelijk voor innovatie: ‘Het klimaat is de rode draad in het werk van het waterschap. Niet alleen hoe we omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Ook het beperken van de klimaatverandering vinden we belangrijk. Aquathermie heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen in de warmtetransitie van woonwijken. Maar het biedt veel potentie. Het mooie van deze techniek is dat je het, anders dan bijvoorbeeld bij windmolens, niet ziet. Bovendien kan aquathermie bij de juiste toepassing ook een positief effect hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het biedt mooie kansen dus!’

‘Aquathermie biedt mooie kansen in Zeeland’

Kansen verder onderzoeken
Zeeland beschikt over veel water. Steden zoals Vlissingen en Terneuzen liggen aan de kust en ook diverse dorpen hebben grote wateren of kanalen in de buurt. Dit alles maakt Zeeland erg geschikt voor deze vorm van energieopwekking. Om de kansen van aquathermie beter in beeld te brengen hoopt het waterschap de komende maanden samen met organisaties uit de regio de Greendeal Aquathermie te ondertekenen. Gert van Kralingen: ‘Doel is samen te leren van grootschalige projecten die al gerealiseerd zijn, het programmatisch oppakken van kennis/onderzoekvraagstukken en het vervolgens samen ontwikkelen van de beste aanpak op het gebied van verantwoordelijkheden, organisatie en financiering. De ontwikkeling van aquathermie vraagt bijvoorbeeld om de aanleg van warmtenetten en die zijn er niet veel in Zeeland. Door dit samen als regio op te pakken kunnen we tot een daadkrachtige en kosteneffectieve aanpak komen.’

 Regionale energiestrategie leidend
‘Daarnaast zijn aanvullende analyses nodig om te bepalen hoe aquathermie uitpakt ten opzichte van alternatieve, concurrerende technieken,’ sluit Gert van Kralingen af. ‘Het waterschap ondersteunt daarom de ontwikkeling van een regionale energiestrategie. Met die strategie kan beter worden bepaald hoe we in Zeeland het slimst de energietransitie kunnen oppakken. De ontwikkeling van de strategie gebeurt met vele tientallen maatschappelijke partners.’