Onze Delta
Onze Delta

In met name de bouw en de industrie zien we in de Zuidwestelijke Delta al allerlei aansprekende en succesvolle voorbeelden van circulaire projecten. Ook richten steeds meer organisaties hun bedrijfsvoering circulair in. De volgende stap is om toe te werken naar een integrale uitvoering van circulaire economie, gedacht vanuit de hele keten. Binnen de Zuidwestelijke Delta is een aanpak ontwikkeld voor het koppelen van circulaire economie met de gebiedsopgave voor de deltawateren.

Wat is circulaire economie?

Een circulaire economie, ook wel een kringloopeconomie genoemd, is bedoeld om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. Een circulair systeem is anders dan het lineaire systeem waarin (nieuwe) grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. In een circulaire economie worden gebruikte grondstoffen opnieuw ingezet. En in plaats van eigenaarschap worden items ook als dienst aangeboden. Zo blijft het product eigendom van de industrie en is het aantrekkelijker om deze een lange levensduur te geven, en na afloop weer in te zetten als grondstof.

Aanpak

Het doel van de aanpak binnen de Zuidwestelijke Delta is: hoe verbinden we op een succesvolle manier de circulaire opgave aan de gebiedsopgave op de lange termijn? Hierbij wordt gewerkt via drie lijnen:

  1. De uitvoering van drie projecten “van allure” in de Zuidwestelijke Delta.
  2. Het oprichten van een “Innovatiehub” circulaire economie om ideeën over circulaire kansen te stroomlijnen, te selecteren en te vertalen naar projecten.
  3. Het inspireren en informeren via masterclasses en projectbezoeken en het delen van verhalen op www.onzedelta.nl.

In het tweede kwartaal van 2019 volgt een uitvoeringsprogramma voor deze aanpak.
Meer weten over de aanpak van circulaire economie in de Zuidwestelijke Delta? Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Infographic Circulaire Economie

Innovatiehub

De Innovatiehub Circulaire Economie heeft als doel om geregeld ideeën en concepten uit te wisselen over circulaire kansen om deze verder te brengen tot projecten en programma’s in de Zuidwestelijke Delta. De ZMf is trekker van de Innovatiehub en werkt hierbij nauw samen met de direct betrokken partijen zoals provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta en Vitaal Sloegebied en Kanaalzone. De Innovatiehub bevindt zich in de pilotfase en zal in 2019 verder worden ontwikkeld.