Onze Delta
Onze Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta en de gemeenten samen met maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en ondernemers aan één doel: een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige, veilige en klimaatbestendige Delta. De Zuidwestelijke Delta bestaat uit Zeeland, Zuid-Holland tot en met het Haringvliet en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties. Lees meer over de strategie, de programma’s en de projecten op de website www.zwdelta.nl.